”Synti ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka siitä vaietaan. Synnin jälkiä on kaikkialla, yhteiskuntien rappiossa, luonnon tuhossa, sodissa, jyrkissä hyvinvointieroissa ja lopulta koronassa. Viime kädessä synti on luopumista Jumalasta, joka pitää yllä luomaansa elämää. Itsekkyys, ylpeys ja tottelemattomuus Jumalan tahtoa vastaan turmelevat ihmisten välisiä suhteita, suhdetta Jumalaan ja lopulta itse elämää. Hyvän ja pahan tiedon puusta syönyt ihminen haluaa aina vain lisää. Samalla maapallon voimavarat ehtyvät jatkuvan kasvun ja itsekkyyden seurauksena. Nyt yhä useampi voi nähdä globaalissa mittakaavassa mitä merkitsee, että synnin palkka on kuolema.

Se ei ole kuitenkaan lopullinen näky. Paavali kirjoittaa: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6:23).