”Tärkein voimavara kriiseissä on silti aina yhteisön tuki sekä keskinäinen apu ja luottamus. Vastavuoroisesti jokaisella on jotain annettavaa yhteiseksi parhaaksi. Kriiseissä ei parane ottaa uhrin vaan ennemminkin selviäjän ja yhteisön kannattelijan rooli.”