”Maanpuolustus lähtee jokaisesta suomalaisesta. Tärkeää on pitää huolta yhtenäisyydestä ja siitä, että kaikki saisimme elää osallisina yhteiskunnasta. Kruununjalokivenä on keskinäinen luottamus ja halu toimia yhdessä. Poikkeusaikoina on tarpeen venyä ja pitää kiinni yhteisestä hyvästä. Kaikkia tarvitaan eri tehtävissä.

Vuosisatoja jatkunut kristillinen opetus ja lähimmäisten auttaminen ovat rakentaneet maata henkisesti ja kulttuurisesti. Tätä on vaalittava, sillä eripura, itsekkyys ja arvoperustasta luopuminen murentavat vahvimmankin rakennuksen.

”Itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas vihaan”. Vihan lietsonnan seurauksena on vastakkainasettelu ja lopulta sota. Jumalan sana sitä vastoin on elämäksi, sillä se kiinnittää Kristukseen ja antaa uskon. Siksi apostoli rohkaisee: ”Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne.” (Jaak 1:17-21). Tänäkin vuonna, kaatuneitten muistopäivän jälkeen elämme pääsiäisaikaa. Kuoleman lopullinen valta on voitettu Vapahtajamme kautta.”