Piispa paimenena

helmi 24, 2023

Miten piispan ja papin tehtävä sopivat Raamatusta nousevaan kuvaan paimenesta? Jeesus antoi esikuvan hyvästä paimenesta, joka huolehtii laumastaan. Mihin paimenuus haastaa tänä päivänä?

Paimenen ammatti on Suomessa niin harvinainen, että harva tuntee lammaspaimenen tai poropaimenen työtä. Voidaan kuitenkin ajatella että on lukuisia paimenammatteja, joiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvää: opettajan, lääkärin, tuomarin, poliisin, papin ja sotilaan ammatit – esimerkiksi.

Tuletko kuulluksi?

Piispa on Servus servorum Dei – Jumalan palvelijoiden palvelija, joka tukee pappeja ja muita kirkon työntekijöitä näiden työssä. Kirkon työntekijä odottaa, että hän tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Piispan onkin tärkeää kuulla erilaisia ääniä ja vastata niihin työntekijää tukevalla ja ymmärtävällä tavalla. Kuunteleminen on aina kahdensuuntaista.

Piispan sauvan sanoma

Arkkipiispa John Vikström viittasi eräässä puheessaan piispan sauvaan ja sen eri osiin puhuessaan piispan tehtävistä. Kokoa – Tue – Kannusta. Sauvan käyrällä päällä piispa kokoaa laumansa yhteyteen, sauvan keskiosalla hän tukee heikkoa ja sauvan terävällä kärkiosalla hän kannustaa eteenpäin. Piispa on pontifex – kirjaimellisesti ”sillanrakentaja”. Hän luo yhteyttä hiippakuntansa sisällä ja kokonaiskirkkoon päin. Hän rakentaa siltaa Kristuksen yhteyteen ja samalla hän tukee kirkon työntekijöitä näyttämään tietä Kristuksen tuntemiseen, osaksi Hyvän paimenen laumaa.

Paimen on laumaansa varten

Johtamisen mallina paimenuus korostaa johdettavien arvoa ja ensisijaisuutta. Paimenen tehtävä ja merkitys nousevat yksinomaan siitä, kuinka paimen saa pidettyä huolta laumastaan. Lauman elinvoima nimittäin heikkenee, kun siitä ei pidetä huolta. Paimen on siis laumaansa varten. Lauma vuorostaan tarvitsee paimenta ja osoittaa hänelle rakkautta. Molemmat ovat tärkeitä toisilleen. Paimentamiseen liittyvät ongelmat voivat liittyä paimeneen tai laumaan. Huono paimen ei välitä laumastaan eikä yksittäisistä lauman jäsenistä. Tottelematon lammas ei halua kuulua laumaan eikä seurata paimenta. Asiat voivat korjaantua, kun paimen osoittaa työnsä merkityksen.

Ajatus paimenen johdossa elämisestä voi tuntua vieraalta siksi, että ihminen haluaa tehdä omat ratkaisunsa itse. Paimenen seuraaminen tuntuu riistävän itsenäisyyden ja vapauden. Ajatus muuttuu toiseksi, kun oma tie on johtanut ongelmiin. Silloin kaivataan paimenta, joka hakisi turvaan eksyneen ja johtaisi oikealle tielle.

Pahat paimenet

Vanhan testamentin profeetat kuten Hesekiel käyttivät paimenen kielikuvaa kansan johtajista (Hes 34). Pahat paimenet eivät piitanneet kansan hyvinvoinnista. Profeetta julistaa tuomion pahoille paimenille: Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita, te olette kohdelleet lampaitanne tylysti. Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta. Lampaat ovat joutuneet petojen suuhun, kun paimenet eivät ole tunteneet murhetta niistä.

Koska paimenet eivät ole huolehtineet lampaista, tulee lampaiden isäntä – Jumala – itse huolehtimaan niistä. Hän hakee ne turvaan vieraasta maasta. Hän kaitsee lampaitaan vehmailla niityillä ja vie ne lepäämään. Hän hoitaa uupunutta ja pitää ”vahvat ja lihavat kurissa”. Jumala kaitsee laumaansa niin kuin sitä tulee kaita. Tunnetuin kuvaus Jumalasta hyvänä paimenena on Psalmissa 23. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.”

Kuinka paimenen ääni kuuluu?

Johanneksen evankeliumissa (Joh. 10) Jeesus sanoo, että hän tuntee lampaansa ja lampaat tuntevat hänet. Paimenen äänen kuuleminen on oleellista. Seurakuntien paimenet pitävät esillä Hyvän paimenen ääntä saarnaamalla ja opettamalla. Kysymys on siitä, kuuluuko Jeesuksen ääni riittävästi ja kuullaanko se?

”Lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.” (Joh. 10:4–5). Onko paimenten ääni käynyt vieraaksi? Puhutaanko kirkossa niin että ihminen ymmärtää kirkon sanoman? Aika luo omat haasteensa myös kielelle.

Hyvä paimen antaa henkensä

Joh. 10 vie kuulijoille tutun kuvan paimenesta vielä pidemmälle: Jeesus on Hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaidensa edestä. Palkkapaimen taas jättää vaaran tullen laumansa ja pakenee. Suurin rakkauden osoitus on jo näytetty, Hyvä Paimen on antanut itsensä meidän edestämme ja seisoo vierellämme tänäänkin.

Pietari sai Jeesukselta tehtävän: “Ruoki minun karitsoitani” – ”Kaitse minun lampaitani” (Joh. 21:15–17). Kuva paimenesta on kirkon työssä edelleen osuva. Me papit olemme ylimmäisen paimenen kutsumia tehtäväämme. Tarkoituksena on antaa ravinnoksi Jeesuksen sanaa sillä Ilman vettä ja ruokaa lauma kuolee.